T echnické
Z abezpečení
B udov od A do Z

    Řešením realizace TZB (technického zabezpečení budov) a to zejména rozvody ústředního vytápění, rozvody venkovní i domovní kanalizace, užitkové vody, centrálními vysavači a domovními rozvody zemního plynu se zabývám již od roku 2006. Krátce po absolvování technické školy v oboru zaměřeném na výše uvedené.

    Ústřední topení realizuji jak radiátorové, tak i v poslední době stále žádanější podlahové, které má potenciál pro nízkoteplotní zdroje jako je např. plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo. Před realizací se snažím systém nastavit na míru požadavků zákazníka a obecné efektivity systému např. při řešení ohřevu teplé užitkové vody a to zejména u zdrojů s nízkými provozními náklady. Z dosavadní praxe, poznatků od kolegů a odborných školení vím, že je výhodnější používat kvalitní materiály a výrobky od ověřených dodavatelů a renomovaných výrobců a neřídit se heslem "ušetřit za každou cenu".

    Mimo realizace vlastních rozvodů dodávám a montuji veškeré komponenty jako např. kotle, tepelná čerpadla, otopná tělesa a zařizovací předměty v koupelnách (sanita). Kromě realizace v novostavbách se zabývám i rekonstrukcemi a to jak otopných systémů, tak i zdravotně technických zařízení. V této souvislosti nutno podotknout, že spolupracuji s řadou specializovaných odborných subdodavatelských firem.

    Pro zvýšení kvality služeb jsem pořídil termokameru:
  • pro přesné vyregulování a nastavení podlahového topení, dle potřeb a požadavků zákazníka
  • nastavení stejnoměrného teplotního spádu radiátorů
  • mohu svým zákazníkům pomoci nalézt tepelné mosty a úniky tepla v jejich obydlích, trasy rozvodů topení, úniků vody atp.

    Jedním z hlavních účelů vzniku těchto stránek je možnost nahlédnutí na příklady mojí dosavadní práce. Věřím, že to novým zákazníkům pomůže, aby se při rozhodování komu svěří realizaci svého topení a vody, mohli snáze rozhodnout.
   
    Těším se na vaše ohlasy a případnou spolupráci